Nottara la Teatru


„Hamlet” se anunţase din vreme, cu afişe mari, pe care figura chipul maestrului Constantin Nottara. Toată lumea îl aştepta cu nerăbdare.

Era o zi călduţă de primăvară, ziua lăsatului de sec de Paşte. De cu seară, oraşul era forfotă de calfe gâtuite în „ştaifuri” scrobite, păşind scorţos în haine noi, urmaţi de ceata de ucenici, târguind portocale pentru familia jupânului. Jupânii (cojocari, cismari, etc…) târguiau şi ei alviţă albă pentru calfe şi ucenici.

Simigii, cu tăvile cu plăcintă pe cap, alergau strigându-şi marfa, cât îi ţinea gura. În acest vălmăşag,  soseşte în Caracal domnul Nottara. După ce dă o raită pe la teatru, merge de se aşează pe o bancă, în grădina publică. Într-o clipă grilajul grădinii e înconjurat de copii, ucenici, calfe, elevi, care încep a arăta cu degetul printre gratii, pe marele actor. Acesta, stingherit de manifestaţia neaşteptată ce i se făcea, porneşte prin ieşirea dintre prefectură şi primărie, dar ceata-l urmează de la distanţă, strigând: „uite Nottara, uite Nottara.”

Bietul Nottara iuţeşte pasul, priveşte înfuriat înapoi, dar ceata creşte mereu, îl persecută tot mai persistent cu „uite Nottara”. O ia pe uliţa târgului aproape în galop, priveşte înapoi speriat, până îi apare înainte o birjă.

Salvat, se aruncă sus şi agitând bastonul, răcneşte: „Scapă-mă birjar! Mână, că mă mănâncă caracalenii!”.

Seara teatrul gemea. Din lojele de sus şi de la balcon i s-au aruncat pe scenă drept omagii… portocale. (Totdeauna pe aici se obişnuia ca scamatorilor de prin circurile ambulante, ce opreau prin Caracal, să li se arunce portocale, drept admiraţie.)

Sursa: Monografia Judeţului Romanaţi, 1928

Reclame